Pályázati felhívás

Az Algyői Könyvtár Algyő Nagyközség Önkormányzata támogatásával irodalmi pályázatot hirdet

A pályázat fővédnöke: Molnár Áron Algyő nagyközség polgármestere

A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban

A pályázat weboldala és e-mail címe: Jelek2021.webnode.hu irodalmipalyazat.algyo@gmail.com

Pályázók köre: Pályázatunkra amatőr, kezdő és már publikáló szerzők tollából várunk irodalmi műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában.

Pályázni versekkel és novellákkal lehet

Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók

Alsó életkori határ: betöltött 16. életév

A pályázaton, a szervezők, a zsűri tagjai, a Könyvtár dolgozói és családtagjaik nem vehetnek részt.

Pályázat célja: A negyedszer kiírt pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a magyar irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra, miközben egy-egy benyújtott pályamű alkotója  jelet hagy maga után az utókornak. Célunk az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés új irodalmi művek alkotására.

A pályázatra érkezett és a zsűri által kiválogatott pályaművekből (csak a legjobbak) antológia készül. Minden résztvevőt megillet egy példány a készült antológiából, abban az esetben is, ha pályázata nem kapott helyet benne.

Mielőtt pályázatát benyújtja, kérem, figyelmesen olvassa el a pályázat feltételeit!

Pályázat beküldési határideje 2021. szeptember 15.

Formai követelmények:

I, A pályázathoz a következő dokumentumokat kérjük elküldeni:

1, Pályamű(vek),

2, kitöltött és aláírt pályázati űrlap,

3, a pályázati díj megfizetéséről szóló igazolás.

II, A pályázatokat csak elektronikus úton beküldve fogadjuk el: pályázataikat a

irodalmipalyazat.algyo@gmail.com  e-mail címen várjuk. Kérjük, hogy a tárgy rovatba írják be: Jelek 2021 Irodalmi pályázat.

III, Egy pályázó: vers kategóriában maximum 2 alkotással, novella kategóriában maximum 1 alkotással pályázhat.

Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 36 sor

novella esetében maximum 5 gépelt oldal

Ettől eltérő - hosszabb alkotásokat - indoklás nélkül töröljük.

IV, Formázási előírások:

- A pályaműveket kizárólag Word dokumentumban (doc vagy  docx kiterjesztés) fogadjuk el

- A/4-es méret

- margók: 2,5 cm,

- betűtípus: Times New Roman 12

- sorköz szimpla.

Ettől eltérő formázást nem fogadunk el, a pályázatot töröljük. A későbbi reklamációk

elkerülése végett kérjük e pont maradéktalan betartását. A pályáztatónak nem feladata a

beküldött pályamű előírt formátumra történő konvertálása.

V, Tartalmi követelmények: Formai kötöttség nincs, de olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni,

melyeket a NMHH vagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük

tartalmuk miatt. (Értsd obszcén szavak, illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus,

politikai nézetek stb.) Ezeket indoklás nélkül töröljük. - a beküldött pályaművek cseréjére

nincs lehetőség, annak kizárólag a törlését kérheti a pályázó a befizetett pályázati díj

visszakövetelése nélkül.

VI, Nevezési díj: 1000.-Ft/alkotás + egyszeri 500 forint postaköltségre

A nevezési díj átutalással teljesíthető a pályázat benyújtásával egy időben az Algyői

Könyvtár 12067008-01331463-00100000 számú számlájára. A közlemény rovatban

kérjük feltüntetni a pályázó nevét és azt, hogy "Jelek 2021"Nevezési díjat a pályázó nem

igényelheti, pályázat kiírója pedig nem fizeti vissza, még abban az esetben sem, ha a

beküldött pályaműve formai, terjedelmi vagy a kiírás más pontjaiba ütköző okok miatt

indoklás nélküli törlésre kerül.

VII, Változtatás joga: A kiíró a változtatás jogát fenntartja - a meghirdetettektől eltérően is dönthet.

Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket

módosíthatja. A pályázattal kapcsolatos esetleges közlemény a: Jelek2021.webnode.hu és

a Facebook Jelek 2021. oldalon érhető el.

VIII, Hozzájáruló nyilatkozat: A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy

a pályázaton saját írásaival vesz részt, melyek saját szellemi termékei, a felhívásban

foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát. Hozzájárul, hogy

alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül - a szerzői jogokat tiszteletben tartva,

honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül - felhasználhassa nyomtatott vagy

elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

IX. Pályaművek zsűrizése: szakmai zsűri: a kiíró által felkért személyek. A pályázati végeredmény

ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!

X. Közönségszavazatok: Várjuk a kedves olvasók szavazatát is 2021. szeptember 30-ig.

A legtöbb szavazatot elért pályázó közönségdíjban részesül. Csak az eddig az

időpontig leadott szavazatok érvényesek!

XI, A pályázati anyag publikálása: Minden pályázónk érvényes, elfogadott alkotása, megjelenik a

Könyvtár által erre a pályázatra létrehozott Facebook oldalon és honlapon.

XII, Eredményhirdetés: Egy későbbi időpontban Algyőn megrendezésre kerülő irodalmi esten.

Erről az időpontról minden résztvevőt e-mailben értesítünk.

XIII, Díjazás A díjazás kategóriánként történik. A díjazottakat e-mailben is értesítjük.

I. helyezett: Elismerő oklevél + 25.000.-Ft

II. helyezett: Elismerő oklevél + 15.000.-Ft

1III. helyezett: Elismerő oklevél + 10.000.-Ft

A díjak utalvány formájában kerülnek kiosztásra.

A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat és további különdíjakat is adományozhat.

XIV, Pótkötetek rendelése:

A minden pályázónak ingyenesen járó egy antológia mellett lehetőség van pótkötetek

rendelésére is. A pótkötetek kiegyenlítése ugyanarra a számlára történik ahova a pályázó a

pályadíjat befizette, de ennek a megrendelésnek a kiegyenlítését külön kell kezelni, nem

lehet a pályadíjjal együtt rendezni.

- antológia példányok rendelésére a pályázati űrlapon van lehetőség de ellenértékének

kiegyenlítése, csak elkülönítve a pályázati díjtól történhet

- a megrendelt antológia/antológiák utólagos lemondására nincs lehetőség.

A pótkötet ára: 2.500.-Ft/ kötet + postai költség

A postaköltség a postai díjszabás módosulása miatt az alábbiak szerint alakul: 800.-Ft/ kötet

Külföldre történő postázás esetén a megrendelés előtt kérem tájékozódjon a pályázat kiírójánál az aktuális postai díjszabásról.

XV, Pályázat érvényessége:

A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

- nem érkezik be egy elektronikus példány a pályamunkából;

- nem érkezik be a pályaművel egy időben egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt

elektronikus példány a pályázati űrlapból,

- nem érkezik be a pályaművel egy időben a pályázati díj megfizetésének igazolása.

- nem magyar nyelvű a pályamunka;

- jogsértő tartalmú a pályamunka;

- egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek.

- rasszista vagy a jó ízlést sértő a beküldött pályamű tartalma.

XVI, A közzététel főbb szabályai:

- az érvénytelen pályázatok nem kerülnek közzétételre - az érvénytelen pályázatok nem

kerülhetnek bele az antológiába

- a helyesírási hibákkal tűzdelt pályázatokat a zsűri nem javítja, a nyelvhelyesség a

pályázó felelőssége. Helyesírási hibákkal tűzdelt pályamű az antológiába válogatáskor

kizárható.

- kizárólag a pályázó felelőssége az, ha olyan pályaművet nyújt be, mely más vagy mások

személyiségi jogait sérti. A Zsűri ezt nem vizsgálja, de ha a tudomására jut, azonnal és

indoklás nélkül törli a pályaművet a pályázati díj visszafizetése nélkül. A személyiségi

jogok megsértéséből adódó jogviták esetén a pályáztató, ebben a kérdésben felelősséget

nem vállal.

- A pályázat zsűrije nem tudja és nem is veheti figyelembe azt, hogy a pályázó a

benyújtott pályaművével egy másik pályázaton milyen eredményt ért el. A pályázat

benyújtásával a pályázónak tudomásul kell venni a pályázat zsűrijének döntését.

Reklamációnak helye nincs.